miércoles, 4 de febrero de 2009

SEMINARI INTERNACIONAL BIRMANIA A BARCELONA / INTERNACIONAL SEMINAR BURMA IN BARCELONA

Charm Tong
Membre de l'equip de defensa i promoció de Shan Women's Action Network (SWAN), i directora de la School for Shan State Natinalities Youth (SSSNY). Ha rebut nombrosos premis pels Drets Humans, va ser nombrada una de las herois d´Asia pel Time Magazine al 2005, en reconeixement pel seu treball de promoció y defensa contra l´abús dels drets humans comesos per part del regim birmà, particularment en l´ús de violencia sexual sistemática en contra de dones etniques en la continua guerra a Birmania. Charm Tong va ser nominada a la candidatura del premi de las 1000 dones pel Premi Nobel de la Pau de 2007, otorgats pels estudiants noruecs a Internacional Students Festival in Trodheim ( ISFiT). Ha parlat a les Naciones Unidas molts cops, i convidada a la Casa Blanca pel president Georfe W.Bush per parlar sobre Birmania a l´octubre de 2005.

Miembro del equipo de defensay promoción de Shan Women´s Action Network (SWAN), y directora de la School for Shan State Nationalities Youth (SSSNY). Ha recibido numerosos premios por los derechos humanos, y fue nombrada una de los héroes de Asia por el Time Magazine en 2005, en reconocimiento por su trabajo de promoción y defensa en contra de los abusos de los derechos humanos cometidos por el régimen militar birmano, particularmente de su uso de violencia sexual sistemática en contra de mujeres étnicas en la continua guerra en Birmania. Charm Tong fue nominada a la candidatura del premi de las 1000 mujeres por el Premio Nobel de la Paz de 2007, otorgado por los estudiantes noruegos en el International Students Festival in Trodheim (ISFiT). Habló en las Naciones Unidas varias veces, y fue invitada a la Casa Blanca por el presidente George W.Bush para hablar sobre Birmania en octubre de 2005.
Is an Advocay Team member of the Shan Women´s Action Network (SWAN) and the director of the School for Shan State Nationalities Youth (SSSNY). She has received numerous human rights awards and was named one of the Asia´s Heroes by Time Magazine in 2005, in recognition of her advocacy against the burmese military regime´s human rights abuses, particularly their use of systematic sexual violence against ethnic women in the on-going war in Burma. Charm Tong was nominated for the 1ooo Women of the Nobel Peace Prize. She is also the recipient of the Students Peace Prize 2007 given by the Norwegian students at the International Students Festival in Trodheim (ISFiT). She was addresser the United Nations several times, and was invited to the White House by President George W.Bush to discuss Burma in October 2005.

Ponencia: Les dones com liders de pau- Las mujeres como lideres de paz- The women as peacekeapers