jueves, 17 de junio de 2010

El repte de ser persona, avui.

Abordar la governança, el lideratge i la participació política amb una perspectiva transformadora de gènere implica considerar les dones com a persones responsables capaces de prendre decisions i imprescindibles per als processos de democratització en les seves societats. Aquesta conferència tracta de fer visibles les causes de les desigualtats dintre del context asiàtic i cercar vies més sostenible per eliminar les barreres que impedeixen la participació de les dones i la seva representació en els àmbits de presa de decisions. En el cas del sud-est asiàtic és bastant cridaner, especialment en relació amb la participació i representació política de les dones. Malgrat les fortes manifestacions de patriarcats locals representats a través de diverses coaccions de gènere que varien d'un país a un altre, d'una divisió molt clara de rols, estereotips i prejudicis sobre el paper de les dones en la societat, aquesta regió té una destacada trajectòria en matèria de participació i representació política de les dones.El repte de ser dona al sud-est asiàtic

Concha Pinós

17 de Juny a les 20.30h, al Centre Cultural de Granollers,

carrer Joan Camps, 1 de Granollers