miércoles, 4 de febrero de 2009

SEMINARI INTERNACIONAL BIRMANIA A BARCELONA / INTERNACIONAL SEMINAR BURMA IN BARCELONA

New Aung

Va néixer a Yangon / Birmània a 08.07.1941. Va treballar al Departament de Química de la Universitat de Yangon de 1961 a 1976, després que va abandonar el seu país per anar a Alemanya degut a raons polítiques.Ha seguit la seva professió a Alemanya com a cap de departament d'assegurament de la qualitat fins a la seva jubilació el 2006. Des de 1976 que està profundament compromès en la política de Birmània, en el qual estan tractant d'alliberar Birmània de la dictadura militar i restablir la democràcia, els drets humans i la justícia social a Birmània.

Pertany al moviment de l'oposició democràtica . Va treballar com a director honorari de la Coalició Nacional de Govern de la Unió de Birmània (NCGUB) a Washington DC de 2001 a 2003. NCGUB és el Govern birmà a l'exili, format per persones representants elegits el 1990 a Birmània. .
Des de 2004 està treballant per al Parlament Defacto anomenat Consell Nacional de la Unió de Birmània (NCUB). En l'actualitat, des de 2006 és el director de l'Oficina NCUB Birmània (Europa), a Londres, compartint amb l'Oficina de la Campanya de Birmània del Regne Unit


Nació en Rangún / Birmania en 08/07/1941. Trabajó en el Departamento de Química de la Universidad de Rangún de 1961 a 1976, después abandonó su país hacia Alemania debido a razones políticas. Ha seguido su profesión en Alemania como jefe de departamento de aseguramiento de la calidad hasta su jubilación en 2006. Desde 1976 está profundamente comprometido en la política de Birmania, en el que están tratando de liberar a Birmania de la dictadura militar y restablecer la democracia, los derechos humanos y la justicia social a Birmania.
Pertenece al movimiento de oposición democrático. Trabajó como director honorario de la Coalición Nacional de Gobierno de la Unión de Birmania (NCGUB) en Washington DC de 2001 a 2003. NCGUB es el Gobierno birmano en el exilio, compuesto por personas representantes elegidos en 1990 en Birmania. .
Desde 2004 está trabajando presidiendo el Parlamento Defacto llamado Consejo Nacional de la Unión de Birmania (NCUB). En la actualidad, desde 2006 es el director de la Oficina NCUB Birmania (Europa), en Londres, compartiendo con la Oficina de la Campaña de Birmania del Reino Unido.


Was born in Rangoon/Burma on 08.07.1941. He worked in the Chemistry Department of the Rangoon University from 1961 to 1976, after which he left his country for Germany for good due to political reasons. He has continued his profession in Germany as head of the quality assurance department until his retirement in 2006. Since 1976 He is deeply engaged in Burma politics, in which they are trying to liberate Burma from Military Dictatorship and restore democracy, human rights and social justice to Burma.
He belongs to the democratic opposition movement,.he worked as honorary director of the National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB) in Washington DC from 2001 to 2003. NCGUB is the Burmese Government in Exile, composed of people representatives elected in 1990 in Burma. .
Since 2004 he is working for the defacto Parliament called National Council of the Union of Burma (NCUB). At present since 2006 he is Director of the NCUB Burma Office (Europe) in London, sharing the Office with the Burma Campaign UK.


Apertura de les Jornades/ Opening Session