miércoles, 4 de febrero de 2009

SEMINARI INTERNACIONAL BIRMANIA A BARCELONA / INTERNACIONAL SEMINAR BURMA IN BARCELONA

U Kyaw Thwin
Va néixer el 12 de decembre de 1955. En 1967, va formar part en la crisis entre Birmania i la Xina com a líder estudiant. L´any 1974 va formar part de University Student´s Boycott. Quan va provar de fer-se membre dels grups revolucionaris, el Gobern BSPP el va detenir y jutjat per 3 anys de pressó. L´any 1988 es va fer membre de la National League for Democracy Party. També ha sigut el director de NLD Khayan Township i escollit com a membre del Parlament l´any 1990 en representació de NLD. Va deixar Birmania i Tailandia l´abril de l´any 2004, avui en dia viu a Noruega, i es el director de NLD(LA) Norway.

Nació el 12 de diciembre de 1955. En 1967, tomó parte en la crisis entre Birmania y China como líder estudiante. En 1974 tomó parte en la University Student´s Boycott. Tras probar de unirse a los grupos revolucionarios, fue arrestado por el Gobierno BSPP y sentenciado a 3 años. En 1988 se convirtió en miembro de la National League for Democracy Party. Fue también el director de NLD Khayan Township y elegido como miembro del Parlamento en 1990 en representación de NLD. Dejó Birmania y Tailandia en abril de 2004, y ahora vive en Noruega, donde es el director NLD(LA) Norway.

Was born on December 12, 1955. In 1967, took part in the Burmse-Chinese Crisis as a junior student leader. In 1974, took part in the University Student´s Boycott. After that he tried to join the revolutionary groups, he was arrested by the BSPP government and sentenced for 3 years. In 1988 became member of the National League for Democracy Party. Was also the chariman of the NLD Khayan Township and elected as a member of Parliament in 1990 on behalf of NLD. He left from Burma and Thailand in April, 2004 and is now living in Norway, where he is the chairman of NLD(LA) Norway.