miércoles, 4 de febrero de 2009

SEMINARI INTERNACIONAL BIRMANIA A BARCELONA / INTERNACIONAL SEMINAR BURMA IN BARCELONA

Soe Aung

Va ser el Secretari d'Afers Exteriors del Fòrum per la Democràcia a Birmània (FDB) una coalició d'organitzacions polítiques i individuals que han estat treballant per a la democràcia des de 1988. La FDB opera com una força dinàmica en la conquesta de la democràcia i la reconciliació nacional mitjançant efectives campanyes polítiques. FDB facilita l'emergència de moviments populars, perseguint la intervenció efectiva, i promovent i coordinant esforços de la comunitat internacional, incloent les Nacions Unides; per resoldre els problemes de Birmània. Facilitant estratègies consultives i coordinant amb el moviment democràtic. La FDB treballa per a la construcció i cohesió de totes les forces polítiques.

Membre executiu del Comitè de Campanya "Alliberar a tots els presoners polítics Birmanos Ara" i secretari general

Fue el Secretario de Asuntos Exteriores del Forum por la Democracia en Birmania (FDB) una coalición de organizaciones politicas e individuales que han estado trabajando para la democracia desde 1988 . La FDB opera como una fuerza dinamica en la conquista de la democracia y la reconciliación nacional mediante efectivas campañas politicas. FDB facilita la emergencia de movimientos populares, persiguiendo la intervención efectiva, y promoviendo y coordinando esfuerzos de la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas; para resolver los problemas de Birmania. Facilitando estrategias consultivas y coordinando con el movimiento democrático. La FDB trabaja para la construcción y cohesión de todas las fuerzas politicas.

Miembro ejecutivo del Comité de Campaña “ Liberar a todos los Prisioneros Politicos Birmanos Ahora” y secretario general.

is the Joint Secretary for Foreign Affairs of the Forum for Democracy in Burma (FDB), a coalition of political organizations and individuals who have been working for democracy since 1988. The FDB operates as a dynamic force for the achievement of democracy and national reconciliation through effective political campaigns. FDB does this by facilitating the emergence of peoples’ popular movements; by pursuing effective intervention and concerted efforts in the international community, including the United Nations (UN), to help solve Burma's problems; by facilitating strategic consultation and coordination within the democracy movement; and by building up the FDB as a cohesive political force.

Concurrent to his FDB post, Soe Aung is the Secretary of the Foreign Affairs Committee and an Executive Committee Member of the Network for Democracy and Development (NDD). The NDD was established in 2001 as a political force of 1988 generation and newly emerged youth groups. Our mission is to build a peaceful and developed society within a democratic federal union, in cooperation with like-minded political and civil forces.

He is also a committee member of ‘Free Burma Political Prisoners Now! Campaign’ and a general secretariat.

Deputy Secretary for Foreign Affairs- Forum for Democracy in Burma.
Central Executive Comitee Member and Secretary for Foreign Affairs- Network for Democray and Development
Deputy Coordinator of Burma Partneship

Ponencia: Movimient d’ Oposició Establert, Aung Suu San Kyi, NLD, NCUB y NCGUB, i la Perspectiva de Reconciliació Nacional a Birmània després del Referèndum Constitucional