jueves, 14 de mayo de 2009

JOAQUINA ALEMANY y DONES PER LA LLIBERTAT I LA DEMOCRACIA, piden la liberacion de Aung San Suu Kyi

L’associació “Dones per la Llibertat i Democràcia” es va crear a finals de 1999 a Barcelona demana l´ALLIBERAMENT D´AUNG SAN SUU KYI

Les activitats de les Dones per la Llibertat i Democràcia s’inspiren en els principis de la Carta de les Nacions Unides i la Declaració Universal de Drets Humans. Dones per la Llibertat i Democràcia aplica aquests principis, en els que també es basa la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona / CEDAW: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm

Està presidida per Joaquima Alemany Roca, formant la seva Junta Directiva dones, polítiques, empresàries i executives que pertanyen a la societat catalana, espanyola i de l’àmbit mediterrani.

Dones per la Llibertat i Democràcia pertany al Consell Nacional de Dones de Catalunya/CNDC: www.gencat.cat/icdona/cndc.htm és membre associat del Lobby Europeu de Dones (www.womenlobby.com) i té status consultiu en el Consell Econòmic i Social/ECOSOC de les Nacions Unides (http://www.un.org/ecosoc/).

Des de la seva creació forma part de la International Network of Liberal Women (INLW) de la que la sra. Joaquima Alemany n'és també Presidenta .

La International Network Liberal Women (INLW) ha introduït en la Liberal International de la que és membre amb ple dret i en el marc de les seves activitats, conceptes com:

  • La defensa per la llibertat i els Drets Humans de les Dones.
  • La representació igualitària Homes/Dones en la participació política
  • L' eliminació de qualsevol forma de discriminació per raó de gènere